คุณบรรณวัฒน์ ศักดิ์กมลวัชร์
โทร 09-6878-7829
  • th

เครื่องจักร


เครื่องจักร

เครื่องรีดัว C Version 2015

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.จำนวนลูกรีด

รายละเอียด

มอร์เตอร์ 15 Kw. (20 แรงม้า)

1.1x7.8x1.6 ม.

5-6 ตัน

100-200 ลิตร

Touuch screen

1.2-3.2 ม.ม.

7-10 ม./วินาที

14 แถว

สอบถาม

เครื่องรีดตัวแปร C-Line Version 2013

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.จำนวนลูกรีด

รายละเอียด

มอร์เตอร์ 3.7 Kw. (5 แรงม้า)

1.4x5.4x1.25 ม.

3-4 ตัน

100-200 ลิตร

Touuch screen

0.35-0.80 ม.ม.

7-10 ม./วินาที

14 แถว

สอบถาม

เครื่องย้ำโค้งลอนตะเข็บคู่ LT 760

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.เส้นผ่านศูนย์กลางลูกรีด

9.จำนวนลูกรีด

รายละเอียด

5.5 Kw (7.5 แรงม้า)

1.5x2.2x1.3 ม.

3-3.5 ตัน

150-200 ลิตร

Touch Screen

0.23-0.70 ม.ม.

2-3 ม./นาที

60-70 ม.ม.

5 แถว

สอบถาม

เครื่องฉลุลาย

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.จำนวนลูกรีด

รายละเอียด

2.2 Kw (3 แรงม้า)

0.56x1.06x1.6 ม.

0.5-1 ตัน

-

-

0.20-0.70 ม.ม.

-

-

สอบถาม

เครื่องพับครอบไฮดรอลิค 4.5 เมตร Version 2013

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.จำนวนลูกรีด

รายละเอียด

มอเตอร์ 4 Kw. (5.36 แรงม้า)

1.1x4.5x1.9 ม.

3.25 ตัน

100-200 ลิตร

-

0.20-0.70 ม.ม.

-

-

สอบถาม

เครื่องรีดตัว C Version 2015

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.จำนวนลูกรีด

รายละเอียด

มอเตอร์ 15 Kw. (20 แรงม้า)

1.1x7.8x1.6 ม.

5-6 ตัน

100-200 ลิตร

Touch screen

1.2-3.2 ม.ม.

7-10 ม./นาที

14 แถว

สอบถาม

เครื่องรีดตัวแป C-Line Version 2013

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.จำนวนลูกรีด

รายละเอียด

มอเตอร์ 3.7 Kw. (5 แรงม้า)

1.4x5.4x1.25 ม.

3-4 ตัน

100-200 ลิตร

Touch screen

0.35-0.8 ม.ม.

7-10 ม./นาที

16 แถว

สอบถาม

เครื่องครอบไฮดรอลิค 6 เมตร Version 2015

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.จำนวนลูกรีด

รายละเอียด

มอเตอร์ 7.5 Kw. (10 แรงม้า),มอเตอร์ 180 w.(0.25 แรงม้า)

1x4.5(6.5)x3 ม.

6-5 ตัน

100-200 ลิตร

-

0.2-0.7 ม.ม.

-

-

สอบถาม

เครื่องพับครอบแมนนวล 3.50 เมตร Version 2015

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.จำนวนลูกรีด

รายละเอียด

-

1.4x3.5x1.2 ม.

3.25 ตัน

-

-

0.2-0.7 ม.ม.

-

-

สอบถาม

เครื่องย้ำครอบข้างโค้ง Version 2015

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.จำนวนลูกรีด

รายละเอียด

มอร์เตอร์ 1.5 Kw.(2 แรงม้า)

0.55x0.8x1.35 ม.

0.5-1 ตัน

-

-

0.2-0.7 ม.ม.

-

-

สอบถาม

เครื่องรีดฉนวน

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.จำนวนลูกรีด

รายละเอียด

-

-

-

-

-

-

-

-

สอบถาม

เครื่องรีดลอนซีแพค LT 750

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.เส้นผ่านศูนย์กลางลูกรีด

9.จำนวนลูกรีด

รายละเอียด

มอร์เตอร์ 15 Kw.(20 แรงม้า) 11 Kw.

1.9x10x1.5 ม.

13 ตัน

150-200 ลิตร

Touch Screen

0.2-0.7 ม.ม.

5-8 ม./นาที

60-70 ม.ม.

20 แถว

สอบถาม

เครื่องรีดครอบข้าง

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.จำนวนลูกรีด

รายละเอียด

มอร์เตอร์ 2.2 Kw.(3 แรงม้า)

1x6.5x1 ม.

4-5 ตัน

-

-

0.2-0.7 ม.ม.

15-18 ม./นาที

12 แถว

สอบถาม

เครื่องรีดครอบสันจั่ว

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.จำนวนลูกรีด

รายละเอียด

มอร์เตอร์ 2.2 Kw.(3 แรงม้า)

1x4.3x1 ม.

3-4 ตัน

-

-

0.2-0.7 ม.ม.

13-15 ม./นาที

9 แถว

สอบถาม

เครื่องคลายม้วน

หัวข้อ

1.มอเตอร์

2.ขนาดของเครื่อง (ก*ย*ส)

3.น้ำหนักเครื่อง

4.ถังน้ำมันไฮดรอลิค

5.หน้าจอ

6.ความหนาของแผ่นที่ใช้รีด

7.ความเร็วในการรีด

8.จำนวนลูกรีด